Oulu

Touhula Toppilansalmi

Boka besök
Sök dagvårdsplats

Touhulas konst- och kulturdaghem betonar mångsidiga konstarter och kultur i barnets vardag på ett fascinerande sätt. Genom musikaliskt, visuellt, muntlig och kroppsligt uttryck upplever man inlärningsglädje och framgångar. En kreativ miljö och kulturrik omgivning inspirerar till att undersöka och tolka den omgivande världen på nya sätt. Konst- och kulturdaghemmet fostrar livsbejakande och modiga konstnärssjälar, för vilka endast den egna fantasin sätter gränser för självförverkligandet.

Stjärnstoft i vardagen.

Smågruppsverksamhet

I Touhula jobbar vi under dagen i smågrupper. Avsikten med att jobba i mindre grupper är att varje barn ska få synas och höras som sig själv. Vi skapar en inlärningsmiljö, där man kan öva på växelverkan och sociala färdigheter. Smågruppsarbete stöder barnets självständighet och delaktighet samt lekfärdigheter. Pedagogen får möjlighet till att verkligen vara närvarande, svara på barnets behov och styra barnets känsloreglering. Du tar väl kontakt direkt med gruppen om du har ärenden som berör barnets vardag, till exempel:

• frånvaro från daghemmet och ändringar i vårdtiderna
• eventuella specialdieter
• ändringar i kontaktuppgifterna.

Läge och öppettider

Touhula Toppilansalmi

Satamatie 23
90520 Oulu

Öppettider

Mån - fre 7:00-17:00
Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemmets chef när ni ansöker om dagvårdsplats.

Avstånd

Visa karta

Ta kontakt

Ta gärna kontakt med daghemmets chef i följande frågor:

  • dagvårdsplatser
  • vårdavtal och ändringar som gäller avtalet
  • frågor om dagvårdsfakturan
  • kundfeedback för utveckling av verksamheten

Kontakt information

toppilansalmi@touhula.fi

TL

Tiina Latvanlehto

Daghemmets ledare

050 408 9133
tiina.latvanlehto@touhula.fi

Sök dagvårdsplats

Försäkra dig om din plats vid Touhula. Dagvårdsplatserna beviljas i ansökningsordning.

Så här framskrider sökprocessen:

  1. Fyll i ansökan/ansökningarna. Observera att en separat ansökan måste fyllas i för varje daghem.
  2. Touhula kontaktar dig inom en vecka från det att ansökan lämnats in, och i de flesta fall kan vi genast ge besked om dagvårdsplatsen.

Faddrar & partners

Kärnan av Touhulas fadder- och partnerverksamhet utgörs av ett genuint intresse och vilja att göra något positivt. Faddrarna verkar på lokal nivå och varje daghem har egna faddrar som är exemplariska förebilder för barnen. Samarbetet innebär omväxling för barnen i daghemmets vardag. Tack vare besöken och evenemangen lär sig barnen nya saker tillsammans med faddrarna