Ylivieska

Touhula Helmiina

Boka besök
Sök dagvårdsplats

I Touhula äventyrsdaghem är varje dag ett litet stort äventyr. Och äventyren är många. Lekar som är rörliga, musikaliska, marina eller som hålls ute i naturen gör dagarna äventyrliga och inspirerar barnen till att hitta nya sätt att förstå den omgivande världen. För oss är varje barn en skatt. Våra äventyrsdaghem fostrar livstörstiga äventyrare som tror på sig själva och modigt sträcker sig efter sina egna drömmar.

Varje barn är en skatt.

Smågruppsverksamhet

I Touhula jobbar vi under dagen i smågrupper. Avsikten med att jobba i mindre grupper är att varje barn ska få synas och höras som sig själv. Vi skapar en inlärningsmiljö, där man kan öva på växelverkan och sociala färdigheter. Smågruppsarbete stöder barnets självständighet och delaktighet samt lekfärdigheter. Pedagogen får möjlighet till att verkligen vara närvarande, svara på barnets behov och styra barnets känsloreglering. Du tar väl kontakt direkt med gruppen om du har ärenden som berör barnets vardag, till exempel:

• frånvaro från daghemmet och ändringar i vårdtiderna
• eventuella specialdieter
• ändringar i kontaktuppgifterna.

Läge och öppettider

Touhula Helmiina

Savarinväylä 21
84100 Ylivieska

Öppettider

Avstånd

Visa karta

Ta kontakt

Ta gärna kontakt med daghemmets chef i följande frågor:

  • dagvårdsplatser
  • vårdavtal och ändringar som gäller avtalet
  • frågor om dagvårdsfakturan
  • kundfeedback för utveckling av verksamheten
EK

Eija Kaarlela

Daghemmets ledare

045 249 9707
eija.kaarlela@touhula.fi

Sök dagvårdsplats

Försäkra dig om din plats vid Touhula. Dagvårdsplatserna beviljas i ansökningsordning.

Så här framskrider sökprocessen:

  1. Fyll i ansökan/ansökningarna. Observera att en separat ansökan måste fyllas i för varje daghem.
  2. Touhula kontaktar dig inom en vecka från det att ansökan lämnats in, och i de flesta fall kan vi genast ge besked om dagvårdsplatsen.

Päiväkodissamme on käytössä Ylivieskan kaupungin palveluseteli.

Faddrar & partners

Kärnan av Touhulas fadder- och partnerverksamhet utgörs av ett genuint intresse och vilja att göra något positivt. Faddrarna verkar på lokal nivå och varje daghem har egna faddrar som är exemplariska förebilder för barnen. Samarbetet innebär omväxling för barnen i daghemmets vardag. Tack vare besöken och evenemangen lär sig barnen nya saker tillsammans med faddrarna