Vaasa

Touhula Pursimiehenkatu

Boka besök
Sök dagvårdsplats

Touhula motionsdaghem är fyllda med bra energi. Vi uppmuntrar barnen till mångsidig motion på ett kreativt sätt under hela dagen. Motion och rörelse betonas inom alla inlärningsområden, och barnen får dagligen testa sina egna gränser och uppleva framgångar i en rörlig miljö. Med hjälp av motionen lär sig barnen även att uttrycka sig själva. Det finns alltid tid och utrymme för naturlig motion och lek, såväl inom- som utomhus. I motionsdaghemmen rör barnen på sig minst två timmar om dagen. Våra motionsdaghem fostrar glada evighetsmaskiner som har hittat glädje i motion och rörelse samt en hurtig och hälsosam livsstil

Smågruppsverksamhet

I Touhula jobbar vi under dagen i smågrupper. Avsikten med att jobba i mindre grupper är att varje barn ska få synas och höras som sig själv. Vi skapar en inlärningsmiljö, där man kan öva på växelverkan och sociala färdigheter. Smågruppsarbete stöder barnets självständighet och delaktighet samt lekfärdigheter. Pedagogen får möjlighet till att verkligen vara närvarande, svara på barnets behov och styra barnets känsloreglering. Du tar väl kontakt direkt med gruppen om du har ärenden som berör barnets vardag, till exempel:

• frånvaro från daghemmet och ändringar i vårdtiderna
• eventuella specialdieter
• ändringar i kontaktuppgifterna.

Läge och öppettider

Touhula Pursimiehenkatu

Pursimiehenkatu 9
65200 Vaasa

Öppettider

Avstånd

Visa karta

Ta kontakt

Ta gärna kontakt med daghemmets chef i följande frågor:

 • dagvårdsplatser
 • vårdavtal och ändringar som gäller avtalet
 • frågor om dagvårdsfakturan
 • kundfeedback för utveckling av verksamheten

Kontakt information

pursimiehenkatu@touhula.fi

HM

Hanna Mäenpää

Daghemmets ledare

050 470 6803
hanna.maenpaa@touhula.fi

Serviceavtal

Förutom heldagsplatser erbjuder vi även olika typer av flexibla dagvårdslösningar för familjernas varierande behov, men det finns bara ett begränsat antal halvtidsplatser inom dagvården. Kolla därför situationen direkt med daghemmets chef.

 • 0-84h / månad

 • 85-125h / kk

 • 126-146 / kk

 • 147h - / månad

 • 20h / vecka

Sök dagvårdsplats

Försäkra dig om din plats vid Touhula. Dagvårdsplatserna beviljas i ansökningsordning.

Så här framskrider sökprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna. Observera att en separat ansökan måste fyllas i för varje daghem.
 2. Touhula kontaktar dig inom en vecka från det att ansökan lämnats in, och i de flesta fall kan vi genast ge besked om dagvårdsplatsen.

Dagvård söks genom staden Vasa.

Faddrar & partners

Kärnan av Touhulas fadder- och partnerverksamhet utgörs av ett genuint intresse och vilja att göra något positivt. Faddrarna verkar på lokal nivå och varje daghem har egna faddrar som är exemplariska förebilder för barnen. Samarbetet innebär omväxling för barnen i daghemmets vardag. Tack vare besöken och evenemangen lär sig barnen nya saker tillsammans med faddrarna