Dagvårdavtal

Om du så önskar, kan du söka till flera olika daghem, och då måste du fylla i en separat ansökan för varje daghem. Försäkra dig också om kommunens praxis: kontrollera om ni ytterligare behöver fylla i en kommunal ansökningsblankett via kommunens sidor, till exempel för att få ett beslut om servicesedel.

Fyll i ansökan/ansökningar

Märk att du ska fylla i en separat ansökan för varje daghem.

Fyll i dagvårdsansökan genom att först välja daghem. Om du så önskar kan du söka till flera olika daghem, och då måste du fylla i en separat ansökan för varje daghem. Försäkra dig också om kommunens praxis: kolla om du också måste fylla i en kommunal ansökningsblankett via kommunens sidor, till exempel för att få ett beslut om servicesedel.

När får man ett beslut om dagvårdsplats?

Daghemmets chef bekräftar dagvårdsplatsen genom att ta kontakt per telefon eller e-post. Vi strävar efter att bekräfta dagvårdsplatsen så snabbt som möjligt, dock senast en vecka efter att ansökan mottagits. Det gör vi även om daghemmet för närvarande inte har lediga platser och ansökningen läggs i kö. Vid behov kan vårdavtalet även göras upp tillsammans med servicechefen, om man till exempel ansöker om plats till ett helt nytt daghem.

Hur snabbt bör man reagera på beslutet och hur?

Då daghemmets chef tar kontakt kommer ni överens om ett besök och en tidpunkt för upprättande av avtalet. Vid behov kan vårdavtalet även postas hem för undertecknande. Ett skriftligt Touhula avtal som undertecknats och returnerats säkrar en dagvårdsplats, så ser därför till att dagvårdschefen får avtalet i god tid innan dagvården börjar.

Ni är varmt välkomna att bekanta er med daghemmet innan ni tackar ja till en dagvårdsplats.

När och hur drar man tillbaka en ansökan om dagvårdsplats?

Dagvårdsplatsen måste dras tillbaka skriftligen. Det gör man till exempel genom att sända ett e-postmeddelande till daghemmets chef. Ni ska också dra tillbaka ansökan även i sådana fall att ansökan hamnat i kö och ni har mottagit en dagvårdsplats någon annanstans.

Om ett skriftligt serviceavtal har trätt i kraft innan ansökan om dagvårdsplats har dragits tillbaka, debiteras en hel månadsavgift för den aktuella månaden. Om serviceavtalet trätt i kraft och kunden önskar säga upp dagvårdsplatsen ska det göras på Touhula uppsägningsblankett.

Uppsägningstiden vid Touhula är en (1) kalendermånad. Ett avtal som exempelvis sägs upp den 21 februari upphör alltså den 31 mars. I det fallet debiteras vårdavgiften ända fram till den sista dagen och barnet behåller rätten till dagvård ända fram till den dagen. Kom även ihåg att kontrollera kommunens eget uppsägningsförfarande och vid behov även säga upp FPA:s stöd för privat dagvård, om det används vid ert daghem.