Touhula

De vanligaste frågorna om Touhula

HUR MYCKET KOSTAR DAGVÅRDEN VID TOUHULA?

Liksom inom den kommunala dagvården påverkar bland annat följande kommunspecifika faktorer dagvårdskostnaderna i Touhula privatdaghem:

  • Dagvårdens längd
  • Storleken på servicesedeln eller stöd för privat vård av barn
  • Föräldrarnas inkomst och familjens storlek

Vårdavgifterna för ett specifikt daghem kan du kolla upp med daghemmets chef. Du hittar kontaktuppgifterna för de olika daghemmen här här.

I MÅNGA AV VÅRA DAGHEM ÄR VÅRDAVGIFTEN DENSAMMA SOM INOM KOMMUNAL DAGVÅRD

I många av våra daghem är vårdavgiften densamma som inom kommunala daghem. Vi vill hålla dagvårdsavgiften på en sådan nivå i samtliga daghem att alla familjer har möjlighet att ansöka om en vårdplats vid Touhula.

HUR ORDNAR MAN VIKARIATEN VID TOUHULA?

Alltid då och då är någon ur personalen frånvarande och då behöver vi vikarier. Vi har snabb tillgång till bra och pålitliga vikarier. Om det behövs flyttar också vår egen personal från ett daghem i närområdet över till ett annat för att hjälpa till. En tillräcklig mängd vårdare och barnens trygghet säkras alltid, även om gruppens egna vuxna är frånvarande.

HUR HÅLLER DAGHEMMEN ÖPPET UNDER SEMESTERTIDER?

Under semestertider (sommar, sportlov och tiden mellan jul och nyår) ordnas dagvården så att en del av daghemmen i området är stängda medan en del håller normala öppettider. Då barnen är lediga kan de vuxna också ta ledigt. Det här arrangemanget gör att det finns fulltalig personal på plats under vardagarna.

De daghem som håller öppet fungerar som jourdaghem för alla Touhula-barn i området. Familjerna informeras alltid i god tid om vilket daghem som håller öppet i respektive område.

VERKSAMHETENS KVALITET – VEM ÖVERVAKAR DET PRIVATA DAGHEMMETS VERKSAMHET?

Privata daghem förutsätts möta samma kvalitetskriterier som den kommunala dagvården. Kommunen eller staden styr och övervakar den privata dagvården och dess verksamhet.

Kommunerna ansvarar för övervakning, styrning och auditering av våra daghem. Touhula har ett öppet och förtroendefullt samarbetsförhållande med ansvarspersonerna inom kommunernas småbarnsfostran.

I alla våra daghem följer vi både den nationella och kommunala planen för småbarnsfostran, vasu, och dess principer. Vi deltar även i kommunernas vasu-arbetsgrupper. Touhula har en egen verksamhetsplan som kompletteras av daghemmens egen årsklocka. Touhula motionsdaghemmens verksamhet har auditerats av Inspecta certifiering, och daghemmen har beviljats certifikatet ISO 9001:2008 – vår verksamhet är alltså dokumenterat granskad och av hög kvalitatet.

Vår höga kvalitet återspeglas även i det att vi bara anställer utbildad och yrkeskunnig personal till de fasta tjänsterna. Personalens färdigheter uppdateras även kontinuerligt.

I våra daghem mäter vi regelbundet kundfamiljernas nöjdhet. Vi utvecklar vår verksamhet utifrån den feedback vi får, och vi berättar öppet om resultaten för såväl kundfamiljerna som de kommunala samarbetspartnerna.

HUR FUNGERAR SAMARBETET MELLAN FÖRÄLDRARNA OCH DAGHEMMET?

Familjerna är experter på sina barn, och vi är lyhörda för deras önskemål om dagvården. För varje barn uppgörs en personlig plan för småbarnsfostran – vasu – i samråd med barnet, familjen och daghemmet

Vasu-diskussionerna som hålls två gånger per år, liksom även föräldrakvällar och gemensamma familje-evenemang, är en permanent del av fostransgemenskapen. En vardaglig men ytterst viktig samarbetsform är även principen med dagligt utbyte av information om hur dagen har förlöpt. Det gör vi på morgonen då barnet kommer till dagvården och då barnet åker hem på eftermiddagen.

Två gånger varje år kan familjerna svara på en elektronisk kundnöjdhetsundersökning. Vi tar gärna emot feedback när som helst, antingen direkt till personalen eller via en feedback blankett.