Touhula

Varför Touhula?

Touhula är en privat daghemsfamilj, som erbjuder barnen högklassig, mångsidig och stimulerande småbarnsfostran och förskoleundervisning i en glad och trygg miljö som inspirerar till inlärning. Varje Touhula-daghem har profilerat sig genom en viss typ av verksamhet, och våra daghem kan delas in enligt fyra olika teman: motion, äventyr, språk samt konst och kultur.

Vår uppgift är att i samverkan med föräldrarna fostra dagens små barn till att bli morgondagens stora vuxna.

Vi fostrar, uppmuntrar och vårdar – vi är närvarande. För oss är varje barn en unik individ, och ingenting går före barnets bästa. I Touhula får varje barn kärlek och gränser, motion och vila, mycket nytt men samtidigt välbekant – allt i rimliga proportioner.

Fokus på motion är en viktig sak vid daghemmet

Jan och Piia

Vilhos och Veikkos föräldrar, Touhula Kerava
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi valde Touhula eftersom ett daghem med fokus på motion fanns i våra tankar, och vi fick höra positiva saker om daghemmets verksamhet av våra bekanta.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med vårt daghem är att våra barn trivs och att vårdarna är positiva och glada.

Vad anser ni om personalen?

Pedagogerna beaktar bra olika situationer, till exempel får man en heltäckande redogörelse över dagens händelser på morgnarna då barnen lämnas och då barnen hämtas. Det är också bra att pojkarna gillar vårdarna och litar på dem.

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Lek och sång verkar vara våra pojkars favoritsysselsättning. Gympan som barnen deltar i genom hinderbanor och lek är också roligt. Det är också trevligt att lära känna nya kompisar.

Vilket är ert bästa minne från daghemmet hittills?

Alla kaffestunder, där föräldrar samt far- och morföräldrar har fått delta finns kvar i minnet, också daghemmets utomhusfester med alla uppträdanden tycks finnas väl kvar i minnet. De olika utflykterna har också varit roliga, speciellt bussresan till kyrkan är ett outplånligt minne.

Touhula har en flexibel och förstående personal

Laura och Olli

Valtteris och Marttis föräldrar, Touhula Vekaravaara
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

På grund av daghemmets fysiska aktiviteter, viktigt var också att daghemmet ligger nära vårt hem.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Härliga och flexibla vårdare och en förstående daghemschef.

Vad anser ni om personalen?

Personalen är förstående, flexibel och öppen, och det är lätt att sköta barnets fostran i samarbete med dem.

Vilket är ert bästa minne från daghemmet hittills?

Personalens flexibilitet då barnen varit sjuka under en längre period.

Kompisarna är viktiga för barnet

Anni och Ilkka

Amandas föräldrar, Touhula Kerava
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi åkte runt flera privata daghem och bestämde oss för Touhula i Kervo på grund av att vi fick ett gott första intryck. Daghemmet och verksamheten presenterades på ett professionellt sätt och vi blev varmt emottagna.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med daghemmet är pålitliga vårdare och en öppen växelverkan mellan hemmet och daghemmet.

Vad anser ni om personalen?

Daghemspersonalen tar alltid emot barnet med öppna armar, även om barnet inte hör till den egna gruppen. Man tar mycket väl hand om barnen. Personalen håller verksamhet aktiv, och bilder på dagens aktiviteter sparas i den egna mappen. Man behöver inte bekymra sig över hur barnet har det på daghemmet under den egna arbetsdagen. .

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Amandas favoritsysselsättning är hinderbanorna och de gemensamma sångstunderna. Kompisarna vid daghemmet har blivit viktiga för Amanda.

Vilket är ert bästa minne från daghemmet hittills?

Bästa minnet hittills … de är så många! Ett av de mest oförglömliga är nog vårfesten förra våren, då alla barn fick uppträda. Festen hölls utomhus och vädret var underbart. Amanda tycker om att uppträda och deltog i alla gruppers framträdanden.

Nyheten och läget tilltalar med Touhula

Noora Hämeenaho och Jarkko Pennanen

Touhula Kerava
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi valde daghemmet på grund av läget och för att allt är nytt, men också för att det var möjligt trots att vi kommer från en annan ort.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Vi har varit mycket nöjda med daghemmet som helhet. Dagsprogrammet är målinriktat, men tar också barnet i beaktande. Vi tycker också om de nya och trivsamma utrymmena.

Vad anser ni om personalen?

Personalen utstrålar värme och bemöter barnen på ett likvärdigt sätt.

Vad tycker dina barn om med sitt daghem?

Att spela innebandy, pyssla och leka hör till barnens favoritsysselsättningar.

Vilket är det bästa minnet från daghemmet hittills?

Utflykterna har varit veckans höjdpunkt, speciellt när man får ta med egen matsäck.

Det är roligt att daghemmet ligger nära hemmet

Anu och Jari Nylander

Fiias föräldrar, Touhula TouhuVekara
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi valde TouhuVekara, eftersom här finns nya utrymmen och daghemmet ligger nära vårt hem.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med vårt daghem är just de nya utrymmena, bra ledare, skogsutflykterna och att de rör mycket på sig.

Vad anser ni om personalen?

Vi är verkligen nöjda med alla vårdare. I det stora hela har vi varit mycket nöjda med daghemmets verksamhet.

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Barnen tycker att lärarna och kompisarna är bra. Barnens favoritsysselsättning vid daghemmet är att leka.

Personalen utstrålar arbetsglädje och yrkeskunskap

Anne

Elsas och Samus mamma, Touhula Vekaravaara
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

I första hand på grund av det goda läget, eftersom daghemmet ligger nära vårt hem. Vi hade också hört mycket gott om att daghemmet är hemtrevligt.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Hemtrevnaden, förnuftiga gruppstorlekar, yrkeskunnig och lättillgänglig personal. Det är roligt att daghemmet erbjuder barnen mångsidiga aktiviteter och kunskaper.

Touhulas aktiva vardag har passat vår familj väl, och barnen har upptäckt nya färdigheter och glädjeämnen. Det är svårt att beskriva vad det allra viktigaste är när det gäller barnens trivsel, men det handlar om att stämningen dagligen är glad, lugn och trygg.

Vad anser ni om personalen?

Man kan se att personalen njuter av sitt arbete. Mottagandet har varit lika varmt varje morgon. Personalen utstrålar arbetsglädje och yrkeskunskap.

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Barnen tycker om de omväxlande bestyren, specialdagarna såsom leksaks-, bak- och utflyktsdagarna. När jag frågar vad barnen själva gillar, så är svaret att leka, spela och gympa, alltså de vanliga sakerna, och att få tillbringa dagen i en hemtrevlig miljö.

Vilket är det bästa minnet från daghemmet hittills?

Jul- och vårfesterna, och att man varje dag ser att barnen trivs och känner sigtrygga.

Vid Touhula rör barnen på sig mångsidigt både ute och inne

Kimmo och Laura

Paavos och Niilos föräldrar
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Jag hade hört gott om daghemmet. Läget var också bra och blivande klasskompisar går i samma daghem.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med daghemmet är den trevliga personalen och daghemmets goda stämning.

Vad anser ni om personalen?

Pedagogerna är härliga, varma, yrkeskunniga och viktiga.

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Barnen tycker om att de får sporta mycket både inne och ute. De tycker om lärarna och kompisarna.

Vilket är det bästa minne från daghemmet hittills?

Det är nog när ett gråtande barn har tagits emot på morgonen på ett sådant sätt att man trots allt kunnat åka till jobbet med ett glatt sinne och att man senare fått ett meddelande till jobbet att barnet är på gott humör efter en ledsen morgon.

Barnen gillar äventyr

Emmis och Joonas mamma

Touhula Majakkasaari
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Emmis och Joonas äldre syskon har tidigare varit vid Majakkasaari, och hela familjen tyckte mycket om stället.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Med Joonas ord sagt så är det “underbara lärare”.

Vad anser ni om personalen?

Pedagogerna är härliga, utbildade och människonära. En yrkesexamen inom idrott är ett plus!

Vad tycker dina barn om med sitt daghem?

Barnen tycker om äventyr. Det är också roligt att det finns ett tema bakom all motion och musik. Sjörövarmeddelandena är roliga. Barnen blir intresserade av allt som är kopplat till lek.

Vilket är det bästa minnet från daghemmet hittills?

Det bästa minnet är skogsdaghemmen, där fanns ett grupptält, man åt maten utomhus och till och med sov utomhus.

En genuint engagerad personal är guld värd

Outi och Mika

Oonas och Iinas föräldrar, Päiväkoti LystiVekara
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi hoppades på att hitta ett daghem som låg nära hemmet, hellre ett privat än kommunalt.
Daghemmets fokus på motion lockade också. På vårvintern när vi besökte pulkabacken i den närliggande parken följde Oona och jag aktiviteterna på daghemsgården. Oona sa att det såg roligt ut. Samtidigt kom förskolan med sin lärare till backen för att åka pulka, och jag småpratade lite med henne. Hon berättade så mycket positivt om daghemmets verksamhet och aktiviteter. Det “försäljningstalet” var det som slutligen övertygade oss, och därför beslöt vi oss för att lämna in en ansökan.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Personalen som helhjärtat gör sitt jobb, deras genuina intresse lyser igenom! Det är också viktigt att barnens önskemål beaktas. Daghemmet har en bra aktivitetsplanering, men det finns också utrymme och möjlighet för ändringar i programmet. Ur barnens munnar har jag också hört att den goda maten är bäst.

Vad anser ni om personalen?

Vi kan inte tänka oss bättre fostrare under daghemsdagarna än de som leder våra flickors grupper. De är äkta, närvarande och trygga vuxna. Våra barn tycker mycket om dem.

Vad tycker barnen om vid sitt daghem?

De gillar daghemmets mångsidiga aktiviteter, vårdarna, att ha roligt, maten och kompisarna. Nya lekar är roliga och barnen tycker om att man är intresserad av deras åsikter.

Vilket är ert bästa minne från daghemmet hittills?

Båda flickornas kompisrelationer. För den äldre dottern baletten. För den yngre definitivt DVD-inspelningen om barnens vardag. Också bilderna i barnboken. Det bästa för båda två är absolut det att de varje dag går till daghemmet med ett glatt humör.

Vid Touhula får barnen mångsidig motion

Anna Pohjola

Emilias mamma, Touhula Satumetsä
Lär mera

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?
Touhula Satumetsä är ett motionsorienterat daghem som erbjuder barnen många olika aktiviteter, t.ex. i form av utflykter och utomhusevenemang. Det är roligt att barnet får bekanta sig med naturen i närmiljön, röra på sig, leka och samtidigt lära sig nytt.

Vad är det bästa med daghemmet?

Daghemmets storlek är lämpligt och det ligger på ett bra ställe nära skogen och andra utomhusaktiviteter. Barnen erbjuds mångsidiga aktiviteter såsom skridskoåkning, simning, gymnastik, hinderbanor och utomhusäventyr. Även gruppstorlekarna är lämpliga.

Vad har du för åsikt om personalen?

Personalen vid Touhula är trevlig och professionell. Samarbetet mellan hemmet och daghemmet har alltid varit enkelt och fungerande. Mitt barn har trivts bra i daghemmet, och väntar alltid på att få gå till dagis efter veckoslutet.

Vad tycker ditt barn om vid daghemmet?

Emilia gillar sina kompisar, att leka, lära sig i förskolan, utflykterna, motionen och maten. Dagistanterna är roliga och Emilia tycker om att pladdra med tanterna.

Vilket är det bästa minnet från daghemmet hittills?

Påskharens besök varje påsk, bakdagarna och skogsutflykterna.