Touhula

Vårt tillvägagångssätt

Touhula är nummer ett som daghem, arbetsgivare och samarbetspartner.

Ständig kvalitetsutveckling och engagemang i kvalitetsarbetet är kritiska framgångsfaktorer för Touhula. Vi utvecklar vår verksamhet enligt principen ständig förbättring. Vi förutser vad som är på väg och vi fyller kraven i lagstiftningen. En kvalitativ småbarnspedagogik är varje medarbetares ansvar på Touhula, varje dag.

Vi möter våra kunders förväntningar och behov samt gör våra medarbetare nöjdare och tryggare. Vårt mål är att skapa ett gemensamt verksamhetssätt och ha Finlands bästa småbarnspedagogik, kostnadseffektivt och utan att pruta på kvaliteten.

ALLT BÖRJAR I BARNDOMEN

Tillsammans med föräldrarna skapar vi en stark grund för barnet att bygga sin värld på senare i livet.

TOUHULAS VÄRDEN

Vårt tillvägagångssätt är:
Aktivt och målinriktat.
Fördomsfritt och ansvarsfullt.
Alltid för familjens bästa.

Aktivt

Vi arbetar med entusiasm och får mycket gjort.

Målinriktat

Vi sätter upp omfattande mål för allt vi gör.

Fördomsfritt

Vi har höga ambitioner i vårt arbete och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet.

Ansvarsfullt

Vi behandlar både barnen, familjerna och varandra med likvärdig respekt.

För familjens bästa

Vårt fostringsarbete utgår alltid från en äkta omsorg och ett äkta bemötande av människor - såväl barn som föräldrar.

TOUHULAS UPPGIFT

Vår uppgift är att tillsammans med föräldrarna fostra dagens små barn till att bli morgondagens stora vuxna.

VERKSAMHETENS MÅL

Både barn, familjer och branschens bästa proffs vill komma till oss. Tillsammans är vi de bästa i världen – ända från barnsben.

SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLEUNDERVISNING

SMÅBARNSFOSTRAN – Allt börjar i barndomen

Vår pedagogiska verksamhet planeras noggrant och långsiktigt. Vi följer den nationella planen för småbarnsfostran, vasu, i alla våra daghem. Samtidigt följer vi även kommunens egen vasu. Touhula har också en egen verksamhetsplan som kompletteras av daghemmens egen årsklocka.

En personlig plan för småbarnsfostran uppgörs för varje barn, i samråd med barnets familj och daghemmet. I planen reflekterar vi runt barnets styrkor och sådant som barnet ännu behöver stöd och övning i. Vasu uppdateras regelbundet och under förskoleåret förvandlas vasu till en förskoleplan.

Daghemmets uppgift är att stödja familjen i barnets fostran på ett genomgripande sätt. Det är viktigt med ett öppet, ärligt och uppriktigt samarbete mellan familjen och daghemspersonalen. En av våra viktigaste principer är ett nära fostringssamarbete, där föräldrarnas kännedom om barnet och den yrkeskunniga personalens kunskaper kombineras.

Vi samarbetar även med aktörer i närmiljön, såsom specialbarnträdgårdslärare, rådgivning, kommunala daghem och skolor. Vi ber om tillstånd för samarbetet i serviceavtalet men ber alltid också föräldrarna enskilt om tillstånd.

FÖRSKOLEUNDERVISNING – med nyfikna steg mot skolvägen

Vid Touhula verkställs förskoleundervisningen i enlighet med den nationella och kommunala förskoleplanen och med Touhulas egen verksamhetsplan.

Ansök till förskoleundervisningen med Touhulas elektroniska dagvårdsblankett. Valet för förskoleundervisning hittas i rullgardinsmenyn i ansökningen för de daghem som erbjuder förskoleundervisning. Förskoleundervisningens uppgift är att främja barnets förutsättningar för tillväxt, utveckling och inlärning samt att stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla. Det sker genom barnorienterad verksamhet, lek och positiva inlärningsupplevelser.

Förskoleundervisningen planeras och verkställs så att barnen ges möjlighet till att bli inspirerade, pröva på och lära sig nya saker.

Tillsammans med barnet och föräldrarna uppgörs en plan för inlärning för alla Touhula förskolebarn under förskolehösten.

Alla Touhula förskolebarn får ett intyg över att de deltagit i förskoleundervisningen vid förskoleårets slut.

Läs mer om förskoleundervisningen på Utbildningsstyrelsens sidor.

I vilka daghem förskoleundervisningen ordnas slås fast under våren innan det aktuella läsåret inleds. Du kan fråga daghemmets chef om situationen. Daghemschefernas kontaktuppgifter hittar du på våra daghemssidor.

TEMADAGHEMMEN

Varje Touhula-daghem har profilerat sig för en viss typ av verksamhet och våra daghem kan indelas efter fyra olika teman.

Touhula motionsdaghem är fyllda med bra energi. Vi uppmuntrar barnen till mångsidig motion på ett kreativt sätt under hela dagen. Motion och rörelse betonas inom alla inlärningsområden, och barnen får dagligen testa sina egna gränser och uppleva framgångar i en rörlig miljö. Med hjälp av motionen lär sig barnen även att uttrycka sig själva. Det finns alltid tid och utrymme för naturlig motion och lek, såväl inom- som utomhus. I motionsdaghemmen rör barnen på sig minst två timmar om dagen. Våra motionsdaghem fostrar glada evighetsmaskiner som har hittat glädje i motion och rörelse samt en hurtig och hälsosam livsstil.

Glädje är att leka, vara i rörelse, gunga och svinga.

I Touhula språkdaghem får de små babblarna njuta av språkets rika värld på många olika sätt. Barnens kommunikationsfärdigheter utvecklas genom glad lek, lässtunder, ramsor och sånger. En språkligt och kulturmässigt färgglad miljö inspirerar till att undersöka och förstå nya synvinklar och världsbilder. I Touhula lär sig barnen språk genom språkdusch eller språkbad och i barngrupper som fungerar på ett helt främmande språk. Våra språkdaghem fostrar vidsynta globetrotters, som har ett stort hjärta och en nyfiken inställning till livet.

Vi blir internationella, hand i hand.

I Touhula äventyrsdaghem är varje dag ett litet stort äventyr. Och äventyren är många. Lekar som är rörliga, musikaliska, marina eller som hålls ute i naturen gör dagarna äventyrliga och inspirerar barnen till att hitta nya sätt att förstå den omgivande världen. För oss är varje barn en skatt. Våra äventyrsdaghem fostrar livstörstiga äventyrare som tror på sig själva och modigt sträcker sig efter sina egna drömmar.

Varje barn är en skatt.

Touhulas konst- och kulturdaghem betonar mångsidiga konstarter och kultur i barnets vardag på ett fascinerande sätt. Genom musikaliskt, visuellt, muntlig och kroppsligt uttryck upplever man inlärningsglädje och framgångar. En kreativ miljö och kulturrik omgivning inspirerar till att undersöka och tolka den omgivande världen på nya sätt. Konst- och kulturdaghemmet fostrar livsbejakande och modiga konstnärssjälar för vilka endast den egna fantasin sätter gränser för självförverkligandet.

Stjärnstoft i vardagen.

VI VILL GE VÄRLDEN:

Barn som VÄRDESÄTTER SIG SJÄLVA,
som litar på sig själva och som under sin tid i Touhula har lärt sig att sträcka sig efter sina egna möjligheter. Modiga barn, som vågar försöka och som kan glädja sig över sina framgångar.

Barn som RESPEKTERAR LIVET,
som fördomsfritt accepterar människors olikheter och nyfiket undersöker sin omgivning.
Barn, för vilka naturen och skogen erbjuder möjligheter till lek och inlärning.

KREATIVA, LEKANDE OCH RÖRLIGA barn,
som lär sig att uttrycka sig själva genom motion, äventyr, främmande språk samt konst och kultur. Barn, för vilka motion ger glädje och välbefinnande.

GLADA och LIVSBEJAKANDE barn,
som njuter av att undersöka och upptäcka, och som lär sig genom erfarenheter. Barn, som hittar glädje i att lära sig nya saker.

SAMARBETSVILLIGA barn,
som anser att gemenskap är viktigt, och som förstår betydelsen av gemensamma spelregler. Barn, som kan uppmärksamma och hjälpa sin kompis.