Touhula

Toiminta­tapamme

Touhula on halutuin päiväkoti, halutuin työnantaja ja halutuin yhteistyökumppani.

Jatkuva laadun kehittäminen ja sitoutuminen laatutyöhön ovat Touhulalle kriittisiä menestystekijöitä. Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Ennakoimme tulevaa ja täytämme lainsäädännön vaatimukset. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen touhulalaisen vastuulla, joka päivä.

Täytämme asiakkaiden odotukset ja tarpeet sekä lisäämme työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta. Tavoitteenamme on luoda yhteinen tapa toimia sekä tehdä Suomen parasta varhaiskasvatusta.

Kaikki lähtee lapsuudesta

Yhdessä vanhempien kanssa luomme vahvan perustan, jonka varaan lapsi voi myöhemmin maailmansa rakentaa.

Touhulan arvot

Tapamme toimia on:
Touhukas ja tavoitteellinen.
Ennakkoluuloton ja vastuullinen.
Aina perheen parhaaksi.

Touhukas

Teemme työtämme innolla ja saamme paljon aikaan.

Tavoitteellinen

Asetamme mitattavat tavoitteet kaikelle tekemisellemme.

Ennakkoluuloton

Suhtaudumme kunnianhimoisesti työhömme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme.

Vastuullinen

Kohtelemme tasavertaisella kunnioituksella niin lapsia ja perheitä kuin toisiammekin.

Perheen parhaaksi

Kasvatustyömme lähtee aina aidosta välittämisestä ja ihmisen kohtaamisesta – niin lasten kuin vanhempienkin.

Touhulan tehtävä

Tehtävämme on yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa tämän päivän pienistä lapsista huomisen suuria aikuisia.

Toiminnan tavoite

Meille haluavat niin lapset ja vanhemmat kuin parhaat alan ammattilaisetkin. Yhdessä olemme maailman parhaita – pienestä pitäen.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

VARHAISKASVATUS – Kaikki lähtee lapsuudesta

Pedagoginen toimintamme on tarkasti ja pitkäjänteisesti suunniteltua. Kaikissa päiväkodeissamme noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua sekä kunnan omaa vasua.  Lisäksi Touhulassa on oma toimintasuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen perheen ja päiväkodin kanssa.

Päiväkodin tehtävänä on tukea perhettä kokonaisvaltaisesti lapsen kasvatuksessa. Tärkeää on avoin, rehellinen ja mutkaton yhteistyö perheen ja päiväkodin henkilöstön kesken.

Teemme monialaista yhteistyötä lähiympäristön toimijoiden, kuten erityislastentarhanopettajien, neuvolan, kunnan päiväkotien ja koulun kanssa. Lupa yhteistyöhön kysytään sekä palvelusopimuksessa että aina myös erikseen vanhemmilta.

ESIOPETUS – Uteliain askelin kohti koulutietä

Touhulassa esiopetusta toteutetaan valtakunnallisen ja kunnan esiopetussuunnitelman sekä Touhulan oman toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hae esiopetukseen Touhulan sähköisellä päivähoitolomakkeella. Esiopetus-valinta löytyy pudotusvalikosta niiden päiväkotien hakemuksista, jotka tarjoavat esiopetusta. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa.

Esiopetusvuoden päättyessä kaikki Touhulan esiopetusikäiset lapset saavat esiopetuksen osallistumistodistuksen.

Lue esiopetuksesta Opetushallituksen sivulta.

Touhula päiväkodeissa päiväkotikohtainen esiopetuksen toteutuminen varmistuu aina lukukautta edeltävän kevään aikana. Voit tiedustella tilannetta päiväkodin johtajalta. Päiväkodin johtajien yhteystiedot löytyvät päiväkotiemme sivuilta.

Teemapäiväkotimme

Jokainen Touhula-päiväkoti on profiloitunut tietynlaiseen toimintaan ja päiväkotimme voidaankin jakaa neljään eri teemaan.

Liikunta

Touhulan liikuntapäiväkoti on täynnä hyvää energiaa. Innostamme lapsia liikkumaan monipuolisesti ja luovasti pitkin päivää. Liikunta on läsnä kaikissa oppimisalueissa, ja päivittäin lapsi pääsee kokeilemaan omia rajojaan ja kokemaan onnistumisen elämyksiä liikunnallisessa ympäristössä. Lapset myös oppivat ilmaisemaan itseään liikunnan keinoin. Luontaiselle liikkumiselle ja leikille on aina aikaa ja tilaa, niin ulkona kuin sisällä. Liikuntapäiväkodeissa lapset liikkuvatkin vähintään kaksi tuntia päivän aikana. Liikuntapäiväkodistamme kasvaa iloisia ikiliikkujia, jotka ovat löytäneet liikunnan riemun sekä reippaat ja terveelliset elämäntavat.

Ilo on leikkiä, liikkua, keikkua ja kiikkua.

Kieli

Touhulan kielipäiväkodissa pienet sananiekat pääsevät nauttimaan kielten rikkaasta maailmasta monella tapaa. Lasten vuorovaikutustaidot kehittyvät iloisten leikkien, lukuhetkien, lorujen ja laulujen kautta. Kielellisesti ja kulttuurisesti värikäs ympäristö innostaa tutkimaan ja ymmärtämään uusia näkökulmia sekä maailmankatsomuksia. Touhulassa lapset oppivat kieliä kielisuihkutuksen tai kielikylvyn avulla sekä täysin vieraalla kielellä toimivissa lapsiryhmissä. Kielipäiväkodistamme kasvaakin avarakatseisia maailmanmatkaajia, jotka suhtautuvat elämään uteliaasti ja suurella sydämellä.

Kansainvälistytään käsi kädessä.

Seikkailu

Touhulan seikkailupäiväkodissa jokainen päivä on pieni suuri seikkailu. Ja seikkailuja on moneen lähtöön. Liikunnalliset, musiikilliset, merihenkiset tai luonnonhelmassa tapahtuvat leikit tekevät päivistä elämyksellisiä ja innostavat lapsia löytämään uusia tapoja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Meillä jokainen lapsi on aarre. Seikkailupäiväkodistamme kasvaakin elämänjanoisia seikkailijoita, jotka uskovat itseensä ja rohkeasti kurkottelevat kohti omia unelmiaan.

Jokainen lapsi on aarre.

Taide ja kulttuuri

Touhulan taide- ja kulttuuripäiväkoti tuo eri taiteenalat ja monipuolisen kulttuurin lapsen arkeen kiehtovalla tavalla. Oppimisen ja onnistumisen iloa koetaan musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Luova ilmapiiri ja kulttuurisesti rikas ympäristö innostavat tutkimaan ja tulkitsemaan ympäröivää maailmaa uusilla tavoilla. Taide- ja kulttuuripäiväkodista kasvaa elämänmyönteisiä ja rohkeita taiteilijasieluja, joille itsensä toteuttamisessa vain mielikuvitus on rajana.

Tähtipölyä arjen hetkiin.

Haluamme lähettää maailmalle:

ITSEÄÄN ARVOSTAVIA
lapsia, jotka luottavat itseensä ja jotka ovat Touhulassa oppineet kurkottamaan kohti omia mahdollisuuksiaan. Rohkeita lapsia, jotka uskaltavat yrittää ja jotka osaavat iloita onnistumisistaan.

ELÄMÄÄ KUNNIOITTAVIA
lapsia, jotka ennakkoluulottomasti hyväksyvät ihmisten erilaisuuden ja uteliaana tutkivat ympäristöään. Lapsia, joille luonto ja metsä tarjoavat mahdollisuuden leikkiin ja oppimiseen.

LUOVIA, LEIKKIVIÄ ja LIIKKUVIA
lapsia, jotka oppivat ilmaisemaan itseään liikunnan, seikkailun, vieraan kielen oppimisen sekä taiteen ja kulttuurin tarjoamin keinoin. Lapsia, joille liikunta tuottaa iloa ja hyvinvointia.

ILOISIA ja ELÄMÄNMYÖNTEISIÄ
lapsia, jotka nauttivat tutkimisesta sekä ilmiöistä ja jotka oppivat elämysten sekä kokemusten kautta. Lapsia, jotka iloitsevat uuden oppimisesta.

YHTEISTYÖKYKYISIÄ
lapsia, joille yhteisöllisyys on tärkeää ja jotka ymmärtävät yhteisten pelisääntöjen merkityksen. Lapsia, jotka osaavat huomioida ja auttaa kaveria.