Touhula

Touhula yrityksenä

Maailma muuttuu ihmistä nopeammin. Siinä missä nykyinen arkemme on digitaalista, mobiilia ja nopeatempoista multisuorittamista, ovat kasvavan ihmisenalun tarpeet yhä hyvin samat kuin aina ennenkin. Pieni ihminen kaipaa osakseen rakkautta ja rajoja, liikuntaa ja lepoa, paljon uutta ja toisaalta tuttua – kaikkea sopivassa suhteessa.

Aidosti lapsen tasolta lähtevä varhais­kasvatus on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Tästä ajatuksesta on syntynyt Touhula. Me yhdistämme Suomen edistyksellisimpien päiväkotien parhaat puolet, jotta päiväkotiin olisi niin lasten ja vanhempien kuin omien työntekijöidenkin mielekästä tulla joka päivä.

Lapselle Touhula on ennen kaikkea se ikioma paikka, jonka rutiineista, oivalluksista ja kommelluksista hänen arkensa muodostuu. Täällä lapsi voi turvallisesti kokeilla rajojaan ja opetella uusia taitoja, seuranaan ikätovereita erilaisista taustoista sekä tuttuja aikuisia, joilla ei ole liian kiire hänen pienille suurille tarpeilleen.

Vanhemmille olemme arjen tukikohta ja kasvatuksen kumppani, joka on aidosti samalla puolella pöytää. Yhdessä vanhempien kanssa rakennamme sen vahvan perustan, jonka varaan lapsi voi myöhemmin maailmansa rakentaa.

Kaikki lähtee lapsuudesta.

Tietoa yrityksestä

Touhula-tietoa

 • Touhula on Suomen suurin yksityinen päiväkotiyritys
 • Päiväkoteja yli 170
 • Lapsia yli  9 000
 • Työntekijöitä yli 2 500

Tärkeitä tapahtumia matkan varrelta

 • 2010 perustetaan Touhula
 • 2010 ostetaan Päivähoito KidCare Oy, jolla on kokemusta yksityisestä päivähoidosta vuodesta 1986 lähtien
 • 2015 ostetaan Päiväkoti Aarresaari Oy, jonka ensimmäinen päiväkoti avattiin vuonna 1995 Jyväskylään
 • 2016 ostetaan Vekara Päiväkodit Oy, jonka juuret ovat Kempeleeseen vuonna 2000 avatussa päiväkodissa
 • 2016 Vastuullinen ja pohjoismaalainen sijoitusyhtiö EQT omistajaksi
 • 2016 Ensimmäinen Touhula-päiväkoti avaa ovensa Helsingissä
 • 2017 Sodankylään ensimmäinen Touhula-päiväkoti
 • 2018 ostetaan Ipanala-päiväkodit sekä Tikkaskodit

Touhula – Vastuullinen toimija

Touhula täydentää kuntien tuottamia päivähoitopalveluja. Suurin osa Touhulan toiminnasta perustuu palvelusetelimalliin, jonka avulla yksityinen päivähoito on tasavertaisesti kaikkien lapsiperheiden saatavilla tulotasosta tai perhekoosta riippumatta.

Yrityksen pääomistaja on pohjoismaisen pääomasijoitusyhtiö EQT:n rahasto, jossa on mukana muun muassa suomalaisia eläkeyhtiöitä. EQT on kansainvälinen vastuullinen sijoittaja ja omistaja. EQT:n rahastoihin on sijoitettu noin 50 miljardia euroa. EQT teki ensimmäisen sijoituksensa Suomeen vuonna 1996 ja toimisto Helsinkiin perustettiin vuonna 1999. EQT:n rahastot ovat tähän päivään mennessä sijoittaneet suomalaisiin yhtiöihin noin 1,7 miljardia euroa ja nykyisiä suomalaisia omistuksia ovat Touhulan lisäksi Musti ja Mirri, Wolt ja Verto Analytics. EQT on vastuullinen ja pitkäjänteinen omistaja, joka on sitoutunut omistamiensa yhtiöiden kehittämiseen laajaa teollisten neuvonantajien verkostoaan hyödyntäen. EQT:n missio on säilynyt vuosikymmenten ajan samana – EQT sijoittaa hyviin yhtiöihin auttaakseen niitä kehittymään erinomaisiksi ja vastuullisiksi yrityksiksi.

Touhulan kotikaupunki on Oulu. Yritys maksaa veronsa Ouluun ja Suomeen. Touhulan henkilöstö maksaa veronsa asuinpaikkakunnalleen.

Se mitä Touhula lupaa, se myös toteutuu

Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki
Lue lisää

Milloin Touhulasta tuli Oulun kaupungin kumppani?

Touhulan kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään, erilaisten tukimuotojen kautta.
Reilun viiden vuoden ajan yhteistyötä on tehty tiiviimmin. Touhula valikoitui yhdeksi kumppaniksi vuonna 2011 kun Oulu otti käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Tuolloin Oulussa oli selkeä kasvu varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrässä.

Minkälaisia kokemuksia teillä on Touhulasta?

Touhulassa on hyvin ammattimaisesti johdettu organisaatio ja se on laadukas sopimuskumppani Oululle. Se mitä Touhula lupaa, se myös toteutuu. Touhulan päiväkodeissa on nostettu keskiöön liikuntapainotteisuus ja liikuntaan panostaminen tukee erinomaisesti myös Oulun omaa strategiaa.

Mikä on yksityisen päiväkodin rooli osana kunnan päivähoitotarjontaa Oulussa?

Yksityisten päiväkotien rooli on merkittävä ja ne ovat tärkeä osa kaupungin palvelukokonaisuutta. Yksityiset palveluntuottajat tukevat ja täydentävät kunnan omaa palvelutuotantoa.

Kuntalaisten eteen tehdään töitä yhdessä

Vesa Kulmala

Palvelualajohtaja, Sivistystoimi, Turun kaupunki
Lue lisää

Miksi Touhula on valikoitunut Turun kaupungin yhteistyökumppaniksi?

Yhteistyö Touhulan kanssa on koko ajan ollut luontevaa ja sujuvaa. Touhulan päiväkodit rakentuvat sovitun mukaisesti ja aikataulussa. Touhula myös investoi rakennukseen ja siten kaupunkiin saadaan uusia päiväkotitiloja.

Kauanko olette tehneet yhteistyötä Touhulan kanssa?

Vuodesta 2014, kun ensimmäinen Touhula-päiväkoti avattiin Turun Nättinummeen.

Minkälaisia kokemuksia teillä on Touhulasta?

Yhdessä ja tarvelähtöisesti olemme pohtineet, miten voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla turkulaisia lapsiperheitä päivähoitoasioissa. Kuntalaisten tarpeet ovat olleet koko ajan ollut toimintamme keskiössä.

Mikä on yksityisen päiväkodin rooli osana kunnan päivähoitotarjontaa Turussa?

Vuonna 2012 tehtiin päätös, että lisäämme yksityisen tuotannon osuutta päivähoidossa. Hyviä yksityisiä palveluntuottajia on ollut tarjolla ja olemme saavuttaneet asetetut tavoitteet aikataulussa.

Miten tärkeänä näet asiakkaan näkökulmasta sen, että asiakasmaksu on sama kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa?

Pidän tätä hyvänä asiana. Se on tasavertaista kuntalaisia kohtaan ja yksityinen päivähoito on todellinen vaihtoehto perheille. Kuntalaisten eteen tehdään töitä yhdessä!