Touhula

Yleisimpiä kysymyksiä

PALJONKO PÄIVÄHOITO TOUHULASSA MAKSAA?

Kuten kunnallisissakin päiväkodeissa, myös Touhulan yksityisissä päiväkodeissa päivähoitomaksun määrään vaikuttavat kunnasta riippuen muun muassa seuraavat asiat:

  • Lapsen hoitoaika
  • Palvelusetelin suuruus tai yksityisen päivähoidon tuki
  • Vanhempien tulot ja perheen koko

Tietyn päiväkodin hoitomaksun suuruuden voit tarkistaa suoraan kyseisen päiväkodin johtajalta. Katso päiväkotikohtaiset yhteystiedot täältä.

HOITOMAKSU ON USEISSA PÄIVÄKODEISSA SAMA KUIN KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA

Useissa päiväkodeissamme hoitomaksu on sama kuin kunnallisessa päiväkodissa. Tahtotilamme kaikissa päiväkodeissamme on pitää päivähoitomaksu sellaisena, että kaikilla perheillä on mahdollisuus hakea hoitopaikkaa Touhulasta.

MITEN SIJAISUUDET JÄRJESTETÄÄN TOUHULASSA?

Aina silloin tällöin joku päiväkodin henkilökunnasta on poissa ja sijaista tarvitaan korvaajaksi. Saamme nopeastikin hyvän ja luotettavan sijaisen paikalle. Tarvittaessa työntekijämme myös siirtyvät omalla lähialueellaan päiväkodista toiseen kaveria auttamaan. Riittävä hoitajien määrä ja lasten turvallisuus varmistetaan aina, vaikka oman ryhmän aikuinen olisikin poissa.

MITEN PÄIVÄKODIT OVAT AUKI LOMA-AIKOINA?

Loma-aikoina (kesäaika, hiihtoloma ja joulun sekä vuodenvaihteen välinen aika) päivähoito on järjestetty siten, että osa alueen päiväkodeista on suljettuna ja osa on avoinna normaalisti. Kun lapset lomailevat, aikuisetkin voivat olla vapaalla. Järjestely mahdollistaa sen, että arkisin henkilökunta on täysimääräisenä paikalla.

Avoimena olevat päiväkodit toimivat päivystävänä hoitopaikkana kaikille sen alueen Touhuloiden lapsille. Perheille ilmoitetaan aina ajoissa, mikä päiväkoti toimii tarvittaessa kunkin alueen päivystävänä hoitopaikkana.

TOIMINNAN LAATU – KUKA VALVOO YKSITYISEN PÄIVÄKODIN TOIMINTAA?

Yksityiseltä päivähoidolta edellytetään samojen laatukriteereiden täyttämistä kuin kunnalliseltakin päivähoidolta. Kunta tai kaupunki ohjaa ja valvoo yksityistä päivähoitoa ja sen toimintaa.

Kunnat tekevät valvonta-, ohjaus- ja auditointikäyntejä päiväkodeissamme. Touhulalla on avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde kuntien varhaiskasvatushenkilöiden kanssa.

Kaikissa päiväkodeissamme noudatetaan sekä valtakunnallista että kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua sekä sen periaatteita. Olemme myös mukana kuntien vasu-työryhmissä. Touhulassa on oma toimintasuunnitelma, jota täydentää päiväkotikohtainen vuosikello. Lisäksi Touhula Metsokankaan toiminta on auditoitu Inspecta sertifioinnin toimesta ja päiväkodille on myönnetty ISO 9001:2008 -sertifikaatti – toimintamme on siis tutkitusti laadukasta.

Toimintamme laadusta kertoo myös se, että rekrytoimme vakituisiin työsuhteisiin aina vain koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstön ammatillista osaamista myös päivitetään suunnitelmallisesti.

Päiväkodeissamme mitataan säännöllisesti asiakasperheiden tyytyväisyyttä. Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella ja kerromme tuloksista avoimesti niin asiakasperheille kuin kunnan yhteistyökumppaneillekin.

MITEN YHTEISTYÖ VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN KESKEN TOIMII?

Perheet ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja kuuntelemme heidän toiveitaan päivähoidosta herkällä korvalla. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu yhdessä lapsen, perheen ja päiväkodin kanssa.

Kaksi kertaa vuodessa käytävät vasu-keskustelut sekä vanhempainillat ja yhteiset perhetapahtumat ovat kiinteä osa kasvatuskumppanuutta. Hyvän yhteistyön arkinen, mutta hyvin tärkeä muoto ovat myös päivittäiset kuulumisten vaihdot, jotka toteutuvat aina lapsen tullessa aamulla hoitoon ja tämän lähtiessä iltapäivällä.

Kaksi kertaa vuodessa perheet voivat vastata sähköiseen tyytyväisyyskyselyyn. Palautetta meille voi toki antaa milloin vain, joko suoraan henkilökunnalle tai palautelomakkeen kautta.